Home / Tag Archives: Bunga Setangkai

Tag Archives: Bunga Setangkai

Sungai Tarab dan Kerajaan Bunga Setangkai

Seiring dengan perkembangan waktu, masyarakat di Nagari Pariangan bertambah ramai juga, sedang nagari itu tidak begitu luas sehingga sudah penuh sesak oleh orang banyak. Maka bermusyawarahlah ninik Sri Maharaja Diraja dengan segala orang besarnya untuk memindahkan sebagian orang kedaerah baru. Setelah bulat mupakat, mendakilah ninik Sri Maharaja Diraja ke puncak …

Read More »